top of page
contact us
עלינו
מסרבות היא רשת פעילות ופעילים שמטרתה היא לתמוך בסרבניות וסרבנים פוליטים ולקדם שיח בנושא סרבנות בקרב הציבור הישראלי.

הסירוב הפוליטי הוא בעל חשיבות רבה בקידום פתרון צודק לכלל האנשים בין הים והירדן ובשבירת מוסכמות בשדה הפוליטי הישראלי. סירוב הוא פוליטי כל עוד הוא משמש ליצירת הד פומבי-תקשורתי. סרבנות פוליטית אינה מבדילה בין אופני שחרור מן השירות הצבאי: קב"ן, אי-התאמה, כליאה, פטור מטעמי בריאות או פרוטקציה.

מלש"בית, מילואימניק, חיילת, שוקלת לסרב? צרי קשר!

הרשת מציעה חיבור לפעילים ולסרבניות נוספות, פלטפורמה לדיון פוליטי-ביקורתי על החברה הישראלית בכלל ועל הכיבוש הצבאי בפרט וכן ליווי בירוקרטי, תקשורתי ואישי לסרבנים.

אופיר אברבוך

?

?

?

?

שנת לידה
סירוב בשלב...
נכלא/ה?
השתחרר/ה סופית?

מתוך הצהרת הסירוב של אופיר:

אני רוצה שכל נער שמגיע לגיל הזה יבין שגם אם הוא בוחר להתגייס, הוא בעצם מקבל החלטה שיש לה מטען מוסרי מאד חשוב. והעובדה שהוא הולך עם הזרם, שזה מה שהרוב עושה, לא מקלה מהאחריות המוסרית של הבחירה עצמה. מדברים איתי על מצב שבו כולם יסרבו, אני דווקא חושב על המצב בו כולם יתגייסו, כולם יגידו כן לדבר הנורא הזה שקורה, זה הרבה יותר מפחיד אותי לחשוב שכולם הולכים עם העדר, כולם הולכים אחרי כל מה שאומרים להם

bottom of page