top of page
contact us
עלינו
מסרבות היא רשת פעילות ופעילים שמטרתה היא לתמוך בסרבניות וסרבנים פוליטים ולקדם שיח בנושא סרבנות בקרב הציבור הישראלי.

הסירוב הפוליטי הוא בעל חשיבות רבה בקידום פתרון צודק לכלל האנשים בין הים והירדן ובשבירת מוסכמות בשדה הפוליטי הישראלי. סירוב הוא פוליטי כל עוד הוא משמש ליצירת הד פומבי-תקשורתי. סרבנות פוליטית אינה מבדילה בין אופני שחרור מן השירות הצבאי: קב"ן, אי-התאמה, כליאה, פטור מטעמי בריאות או פרוטקציה.

מלש"בית, מילואימניק, חיילת, שוקלת לסרב? צרי קשר!

הרשת מציעה חיבור לפעילים ולסרבניות נוספות, פלטפורמה לדיון פוליטי-ביקורתי על החברה הישראלית בכלל ועל הכיבוש הצבאי בפרט וכן ליווי בירוקרטי, תקשורתי ואישי לסרבנים.
עקבו אחרינו

תמר זאבי

[?]
לפני הגיוס
כן
כן

שנת לידה
סירוב בשלב...
נכלא/ה?
השתחרר/ה סופית?

מתוך הצהרת הסירוב של תמר:

הבחירה לא להתגייס מהווה לקיחת אחריות על מעשיי ומשמעותם, מתיחת קו מוסרי שאותו איני מוכנה לחצות, והתנגדות אקטיבית לממשלה ומדיניות שמפרה זכויות אדם ומלבה מציאות אלימה ואכזרית.

את תהליך ההתמודדות שלי סביב עניין הגיוס לצבא התחלתי לפני שנים... חשבתי המון על הנושא, דיברתי והתייעצתי... והתנדנדתי בין הטענות, הסיפורים והציפיות... למדתי בבית ספר בינלאומי בהודו (UWCMC), יחד עם בני נוער מרחבי העולם... האנשים שסביבי דרשו ממני לחקור בביקורתיות את המציאות בביתי... יש לי אחריות עליה וגם את הכוח לשנותה.

הגיוס הוא העימות הראשון והאמיתי שלי עם הכיבוש והסכסוך... האם אני מוכנה לקחת אחריות על הדיכוי והאפליה השוררת על אדמתנו? האם אני הולכת לקחת חלק בתוך המערכת שמבדילה בין בני אדם... ומאכילה את מעגל האלימות, השנאה והפחד? ... ברגע מכונן אחד, הבנתי שלא... אנו נצא ממעגל הפחד והאלימות הזה רק כשנפתח את הלב ואת הראש שלנו, נתבונן במה שקורה סביבנו, מעבר לחומות הפיזיות והחברתיות וניתן לעצמנו להרגיש את המציאות והכאב של כל האנשים שהארץ הזו היא ביתם.

bottom of page