top of page
contact us
עלינו
מסרבות היא רשת פעילות ופעילים שמטרתה היא לתמוך בסרבניות וסרבנים פוליטים ולקדם שיח בנושא סרבנות בקרב הציבור הישראלי.

הסירוב הפוליטי הוא בעל חשיבות רבה בקידום פתרון צודק לכלל האנשים בין הים והירדן ובשבירת מוסכמות בשדה הפוליטי הישראלי. סירוב הוא פוליטי כל עוד הוא משמש ליצירת הד פומבי-תקשורתי. סרבנות פוליטית אינה מבדילה בין אופני שחרור מן השירות הצבאי: קב"ן, אי-התאמה, כליאה, פטור מטעמי בריאות או פרוטקציה.

מלש"בית, מילואימניק, חיילת, שוקלת לסרב? צרי קשר!

הרשת מציעה חיבור לפעילים ולסרבניות נוספות, פלטפורמה לדיון פוליטי-ביקורתי על החברה הישראלית בכלל ועל הכיבוש הצבאי בפרט וכן ליווי בירוקרטי, תקשורתי ואישי לסרבנים.
עקבו אחרינו

תאיר קמינר

1996
לפני הגיוס
כן
יולי 2016

שנת לידה
סירוב בשלב...
נכלא/ה?
השתחרר/ה סופית?

תאיר תחזקה בלוג בשם 'מסרבת', אשר ליווה את תקופת כליאתה כסרבנית במתקני הכליאה הצבאיים לנשים.

מתוך הצהרת הסירוב של תאיר:

שנה שלמה התנדבתי בשדרות, עבדתי עם ילדים החיים באיזור של מלחמה, ושם החלטתי לסרב לשרת בצה"ל. הסירוב שלי נובע מתוך רצון לתרום לחברה שלי ולהפוך אותה למקום טוב יותר והוא חלק ממאבק מתמשך למען שלום ושיוויון.

אני מסרבת כדי לא לקחת חלק פעיל במעשה כיבוש השטחים הפלסטינים ובעוולות שנעשות לעם הפלסטיני תחת הכיבוש, כדי לא לקחת במעגל השנאה בעזה ובשדרות.

אמרו לי שאני מתנערת מאחריות על ביטחונה של מדינת ישראל. אבל כאישה שרואה את כל בני האדם כשווים וחושבת שחייהם חשובים במידה שווה, אני מתקשה להאמין בטיעון הביטחון כל עוד הוא מופנה אך ורק ליהודים... ניתן לראות שהצבא לא מגן אפילו על היהודים, כי אין דרך ליצור ביטחון בתוך מצב של כיבוש. ביטחון אמיתי יתקיים כשהעם הפלסטיני יחיה בכבוד ובחופש במדינה עצמאית לצד מדינת ישראל.

 

משכנעים אותנו שאין ברירה אחרת חוץ מהדרך הצבאית והאלימה. אך אני חושבת שזוהי הדרך ההרסנית ביותר, ויש דרכים אחרות... לשרת בצבא זו החלטה פוליטית בעלת משקל כבד, בדיוק כמו סירוב... אנחנו, הצעירים, צריכים לבחון אותה ואת המשמעות שלה לעומק.

bottom of page