top of page
contact us
עלינו
מסרבות היא רשת פעילות ופעילים שמטרתה היא לתמוך בסרבניות וסרבנים פוליטים ולקדם שיח בנושא סרבנות בקרב הציבור הישראלי.

הסירוב הפוליטי הוא בעל חשיבות רבה בקידום פתרון צודק לכלל האנשים בין הים והירדן ובשבירת מוסכמות בשדה הפוליטי הישראלי. סירוב הוא פוליטי כל עוד הוא משמש ליצירת הד פומבי-תקשורתי. סרבנות פוליטית אינה מבדילה בין אופני שחרור מן השירות הצבאי: קב"ן, אי-התאמה, כליאה, פטור מטעמי בריאות או פרוטקציה.

מלש"בית, מילואימניק, חיילת, שוקלת לסרב? צרי קשר!

הרשת מציעה חיבור לפעילים ולסרבניות נוספות, פלטפורמה לדיון פוליטי-ביקורתי על החברה הישראלית בכלל ועל הכיבוש הצבאי בפרט וכן ליווי בירוקרטי, תקשורתי ואישי לסרבנים.
עקבו אחרינו

עמרי ברנס

[?]
לפני הגיוס
כן

כן

שנת לידה
סירוב בשלב...
נכלא/ה?

השתחרר/ה סופית?

מתוך הצהרת הסירוב של עמרי:

אני מסרבת לקחת חלק בכל ארגון שמשתמש באמצעים אלימים נגד בני אדם, גם אם הם האויבים שלנו. פצצות ונשק הם לא פתרון לסכסוכים. למלחמה יש מחיר כבד של קורבנות: חיילנו נופלים וכך גם אזרחים ותושבים משני הצדדים. אני מסרבת להיות חלק מארגון שרואה שחור-לבן, שרואה את כל תושבי מדינת אויב כאויבים פוטנציאלים, ולפיכך עלול לפגוע בחפים מפשע.

bottom of page