top of page
contact us
עלינו
מסרבות היא רשת פעילות ופעילים שמטרתה היא לתמוך בסרבניות וסרבנים פוליטים ולקדם שיח בנושא סרבנות בקרב הציבור הישראלי.

הסירוב הפוליטי הוא בעל חשיבות רבה בקידום פתרון צודק לכלל האנשים בין הים והירדן ובשבירת מוסכמות בשדה הפוליטי הישראלי. סירוב הוא פוליטי כל עוד הוא משמש ליצירת הד פומבי-תקשורתי. סרבנות פוליטית אינה מבדילה בין אופני שחרור מן השירות הצבאי: קב"ן, אי-התאמה, כליאה, פטור מטעמי בריאות או פרוטקציה.

מלש"בית, מילואימניק, חיילת, שוקלת לסרב? צרי קשר!

הרשת מציעה חיבור לפעילים ולסרבניות נוספות, פלטפורמה לדיון פוליטי-ביקורתי על החברה הישראלית בכלל ועל הכיבוש הצבאי בפרט וכן ליווי בירוקרטי, תקשורתי ואישי לסרבנים.
עקבו אחרינו

עתליה בן אבא

1998
לפני הגיוס
כן
עדיין לא

שנת לידה
סירוב בשלב...
נכלא/ה?
השתחרר/ה סופית?

מתוך הצהרת הסירוב של עתליה:

כשהייתי בערך בת שש אב הבית בבית הספר היסודי... נהרג בפיגוע. אז הבנתי שאנחנו חיים במלחמה, ושכולנו - יהודים וערבים - חיים בפחד. כשאמא שלי ואני הלכנו לעיר העתיקה כמה ימים אחר כך ניסיתי להתחבא מאחוריה... כשסיפרתי לה שאני מפחדת היא עצרה ונזפה בי "ממה את מפחדת? אין לך ממה לפחד, האנשים פה הם בדיוק כמוני וכמוך..."

עשיתי שנת שירות בשומר הצעיר, וכשאשתחרר... אני מתכננת לעשות שירות לאומי. חשובים לי האנשים שחיים פה, כל האנשים שחיים פה...

אנחנו מנהלים חיים של פחד ונשלטים על ידי מממשלה שמנצלת אותנו, ופועלת מתוך תאוות כוח והון ולא מתוך דאגה לטובת האנשים. שלום ... יאפשר לנו לחיות בביטחון ולא בפחד ושנאה... חיים שבהם אפשר להשקיע בחינוך, ברפואה ואומנות יותר מאשר במלחמה.

הצבא הוא הכלי של הממשלה ליצירת ולשימור הדיכוי, הנישול ומניעת זכויות היסוד, ולכן כדי לשנות את המצב אני לא יכולה לשתף פעולה עם הצבא.

bottom of page