top of page
contact us
עלינו
מסרבות היא רשת פעילות ופעילים שמטרתה היא לתמוך בסרבניות וסרבנים פוליטים ולקדם שיח בנושא סרבנות בקרב הציבור הישראלי.

הסירוב הפוליטי הוא בעל חשיבות רבה בקידום פתרון צודק לכלל האנשים בין הים והירדן ובשבירת מוסכמות בשדה הפוליטי הישראלי. סירוב הוא פוליטי כל עוד הוא משמש ליצירת הד פומבי-תקשורתי. סרבנות פוליטית אינה מבדילה בין אופני שחרור מן השירות הצבאי: קב"ן, אי-התאמה, כליאה, פטור מטעמי בריאות או פרוטקציה.

מלש"בית, מילואימניק, חיילת, שוקלת לסרב? צרי קשר!

הרשת מציעה חיבור לפעילים ולסרבניות נוספות, פלטפורמה לדיון פוליטי-ביקורתי על החברה הישראלית בכלל ועל הכיבוש הצבאי בפרט וכן ליווי בירוקרטי, תקשורתי ואישי לסרבנים.
עקבו אחרינו

נועה גור גולן

?
לפני הגיוס
כן, לראשונה ב-12 ביולי 2017
עדיין לא

שנת לידה
סירוב בשלב...
נכלא/ה?
השתחרר/ה סופית?

מתוך הצהרת הסירוב של נועה:

כשהייתי קטנה תמיד חלמתי להיות טייסת בצה"ל. היום אני בת 19, והגוף כואב לי מעצם המחשבה לקחת חלק בארגון כוחני כלשהו. ... הערכים על פיהם חונכתי – ציות לחוק ותרומה לחברה – חייבים להתקיים לצד ערכים אחרים בהם אני מאמינה בכל ליבי – קדושת חיי אדם באשר הוא אדם והתנגדות לאלימות.

... אני לא מוכנה לקדש את האלימות והמוות... האהבה שאני חשה כלפיי חברותי מנתניה זהה לזו שאני חשה כלפיי חברותי מחברון... מתוך המקום הזה הבנתי, שאני לא מוכנה לקחת חלק בדיכוי של עם אחר...

אינני עוצמת עיניים נוכח המציאות המורכבת בה אנו חיים, הפיגועים והמלחמות, אך אני מאמינה שקונפליקטים מכל סוג שהוא לא יכולים להיפתר באמצעות נשק ואלימות. אני מאמינה שחיי כל אדם הם בעלי ערך, ועל כל אחד ואחת מאתנו לעשות את כל שביכולתם כדי לשנות את המציאות....  אני רואה בסירוב שלי כצעד אקטיבי, הצגת אלטרנטיבה למציאות האלימה בה התרגלנו לחיות.
 

bottom of page